PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

Uslov za prijavu na ovaj program je da imate završenu srednju medicinsku školu i to opšti, ginekološko akušerski ili pedijatrijski smer.

*Obavezna polja
Prijavi se